Οι εγγραφές των επιτυχόντων μπορούν να γίνουν

  • είτε ηλεκτρονικά μέσω της παρούσας πλατφόρμας μέχρι την Δευτέρα 25-09-2023 στις 15:00
  • είτε διά ζώσης ή αποστολή δικαιολογητικών με email στο Δ.Ι.Ε.Κ. επιτυχίας μέχρι την Δευτέρα 25-09-2023 στις 20:00

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ώρες προσέλευσης των επιτυχόντων, μπορείτε να απευθύνεστε στη γραμματεία του ΙΕΚ.

Οδηγίες και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή των επιτυχόντων μπορείτε να βρείτε στο σύνδεσμο : https://diek.it.minedu.gov.gr/

Οι υποψήφιοι που έχουν εγγραφεί με το παράλληλο μηχανογραφικό και επιθυμούν να εγγραφούν στο νέο ΔΙΕΚ επιτυχίας τους, θα πρέπει να φροντίσουν εμπρόθεσμα να κάνουν πρώτα διαγραφή της προηγούμενης εγγραφής τους καταθέτοντας σχετική Υπεύθυνη Δήλωση. Επιτυχόντες σε Δ.Ι.Ε.Κ. που δεν θα κάνουν εγγραφή εντός προθεσμίας, χάνουν το δικαίωμα εγγραφής τους!

Οι επιτυχόντες Α΄φάσης που δεν έχουν επιτύχει στην ειδικότητα της 1ης προτίμησής τους, έχουν δικαίωμα κατά την εγγραφή τους να αιτηθούν ΒΕΛΤΙΩΣΗ, ώστε να διεκδικήσουν την εισαγωγή τους σε τμήμα υψηλότερης προτίμησης κατά την επιλογή επιλαχόντων βάσει μορίων (Β’ Φάση)

Μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών των επιτυχόντων Α’ φάσης, θα ακολουθήσει η διαδικασία επιλογής και εγγραφής για τους επιλαχόντες υποψήφιους καταρτιζόμενους (Β’ φάση).