Ομάδες Προσανατολισμού, Τομείς και Ειδικότητες των ΙΕΚ

Ειδικότητες Δ.Ι.Ε.Κ.

Οι ειδικότητες που λειτουργούν σε κάθε ΙΕΚ είναι ένα υποσύνολο των ειδικοτήτων και δεν είναι σταθερές σε κάθε διδακτικό έτος. Ποικίλουν και ανανεώνονται συνεχώς ανταποκρινόμενες στις ανάγκες της τοπιμής κοινωνίας και σύνδεσης με την αγορά εργασίας υποστηρίζοντας τον στρατηγικό σχεδιασμό ανάπτυξης της κάθε περιοχής.

 

Νομοθεσία