Τα μαθήματα για το χειμερινό εξάμηνο 2023Β'  θα ξεκινήσουν την Τρίτη 17/10/2023.