Η κατάθεση φακέλων των εκπαιδευτών θα γίνεται Δευτέρα 19/9 έως Τετάρτη 21/9 και ώρες 15:30 έως 18:00.

Τα δικαιολογητικά θα δίνονται σε κλειστό φάκελο, υπευθύνη του κάθε εκπαιδευτή.