Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να εγγραφούν, μετά από διαδικασία επιλογής, στο Α’ εξάμηνο ειδικοτήτων των Δημοσίων ΙΕΚ (Δ.ΙΕΚ) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, για το εξάμηνο κατάρτισης 2017Β, μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους.

  • Προθεσμίες:

Από Παρασκευή 25/08/2017 και ώρα 14:00 έως την Παρασκευή 01/09/2017 και ώρα 10:00

  • Ηλεκτονική Υποβολή Αιτήσεων:

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται στον σύνδεσμο https://diek.it.minedu.gov.gr/.

 

Για το Δ.Ι.Ε.Κ. Αγίου Νικολάου σε Α εξάμηνο θα λειτουργήσουν οι ειδικότητες*:

 

  • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ - ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ (CHEF)
  • ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
  • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ - ΤΥΡΟΚΟΜΟΣ
  • ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

 

* με την προϋπόθεση ότι θα αιτηθεί και θα εγγραφεί ικανός αριθμός καταρτιζομένων σε κάθε μια από αυτές.