Παρακαλούνται όσοι ενδιαφέρονται να κάνουν αίτηση κατάταξης σε ειδικότητες που λειτουργούν στο ΔΙΕΚ Αγίου Νικολάου να προσέλθουν στα γραφεία του ΔΙΕΚ Αγίου Νικολάου μέχρι την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου ώρες γραμματείας.