Το ΔΙΕΚ Αγίου Νικολάου μετά από διαβούλευση με τους τοπικούς φορείς και αφουγκραζόμενο τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας καλεί όσους ενδιαφέρονται να συμπληρώσουν την παρακάτω φόρμα "Καταγραφή δημοφιλίας νέων προτεινόμενων ειδικοτήτων για το εξάμηνο 2019Β" ώστε να έχει τη δυνατότητα να προτείνει νέες ειδικότητες στη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς και Δια Βίου Μάθησης με βάση τις προτιμήσεις και τις ανάγκες των υποψήφιων καταρτιζόμενων. Υπενθυμίζεται ότι η φόρμα αυτή σε καμιά περίπτωση δεν αποτελεί αίτηση εγγραφής αφού η διαδικασία των νέων αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά με διαδικασία της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας ( http://gsae.edu.gr )

ΦΟΡΜΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΔΗΜΟΦΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ