Για την συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι απαραίτητα τα παρακάτω:

Α) Υποχρεωτική χρήση μάσκας

Η χρήση προστατευτικής μάσκας (απλής χειρουργικής ή υφασμάτινης με κατάλληλες προδιαγραφές) είναι υποχρεωτική,

α) στους εσωτερικούς χώρους των εκπαιδευτικών δομών,

β) στους εξωτερικούς χώρους των εκπαιδευτικών δομών.

Β) Υποχρεωτικός εργαστηριακός διαγνωστικός έλεγχος

1)Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 της Ε.Ε. (EU Digital COVID Certificate EUDCC ή βεβαίωση εμβολιασμού

ή

2)Βεβαίωση αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (rapid test ή PCR). *

ή

3)Βεβαίωση νόσησης το τελευταίο εξάμηνο.

* Ο υποχρεωτικός εργαστηριακός διαγνωστικός έλεγχος νόσησης διενεργείται δύο (2) φορές ανά εβδομάδα πριν από την Τρίτη και την Παρασκευή αντιστοίχως με δική τους δαπάνη.