Τα μαθήματα για το εαρινό εξάμηνο 2023Α θα ξεκινήσουν την Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου 2023

στις 15:00μμ σύμφωνα με το αναρτημένο πρόγραμμα.