Παρακαλώ ενημερωθείτε από το επισυναπτόμενο αρχείο για τον νέο κανονισμό λειτουργίας των ΔΙΕΚ

 

Νέος Κανονισμός Λειτουργίας ΔΙΕΚ